Doświadczenia z Bogiem

1. Korzeń - Leszek Korzeniecki

Doświadczenia z narkotykami

1. Bodek i narkotyki